Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN LẠC

RÚT TIỀN các dịch vụ bao gồm toàn bộ các dịch vụ, bao gồm nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm lâm sàng, tiếp thị thuốc, sản xuất thuốc và giao hàng trung gian, tư vấn thuốc và dịch vụ bảo trì sau bán hàng.

Số 668, Đường Tương Âm, Quận Yangpu, 200433, Thượng Hải, Trung Quốc

+ 86 (1392) 6572370

09: 00 - 18: 00 các ngày trong tuần

Mâu liên hệ
Họ tên*
Họ tên*
Bình luận hoặc tin nhắn
=
Mã xác nhận