Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC): Bổ sung tốt nhất cho thể hình